Op het terrein van De Loohof staan twee fietsenstallingen. Desgewenst kunnen bewoners daarvan gebruik maken. Vanaf 1 januari 2024 brengen wij u daarvoor een bedrag van € 5,- per maand in rekening. Dit bedrag zal samen met de huur in rekening worden gebracht.

Gebruiksvergoeding voor fietsenstalling

Wanneer u gebruik wilt maken van een fietsenstalling, verzoeken wij u om hierover de volgende email te sturen naar verhuur@deloohofzetten.nl:
Ik wil vanaf {DATUM} gebruik maken van een fietsenstalling op De Loohof. Ik geef Stichting De Loohof toestemming om een vergoeding voor het gebruik van de fietsenstalling bij mij in rekening te brengen.
Naam: ……, Adres: De Loohof … te Zetten.

Opzegging gebruik fietsenstalling

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de fietsenstalling, kunt u ons verzoeken om dit te beëindigen. Wij hanteren hiervoor een opzegtermijn van twee maanden. U kunt het gebruik alleen opzeggen door een volgende email te sturen naar verhuur@deloohofzetten.nl:
Ik wens geen gebruik meer te maken van een fietsenstalling op De Loohof.
Naam: ……, Adres: De Loohof … te Zetten.
Deze beëindiging is in principe definitief. Dit ter voorkoming van extra administratieve lasten.

Beëindiging

Het is niet uit te sluiten dat op enig moment één of beide fietsenstallingen wordt verwijderd of voor een ander doel wordt bestemd. Vanzelfsprekend laten wij dat tijdig aan de gebruikers ervan weten. Uiteraard zal dan geen vergoeding meer verschuldigd zijn. Mochten wij constateren dat een bewoner oneigenlijk gebruik maakt van een fietsenstalling, kan de Stichting besluiten om het recht van gebruik van de fietsenstalling bij die bewoner af te nemen.