Beleid Zelf aangebrachte verandering en voorzieningen (ZAV)

Stichting De Loohof geeft huurders de vrijheid om hun woonomgeving persoonlijk in te richten door zelf aanpassingen en toevoegingen aan de woning te verrichten. Deze worden gedefinieerd als Zelf Aangebrachte Veranderingen en Voorzieningen, kortweg ZAV. Hieronder vindt u het beleid van Stichting De Loohof omtrent ZAV. Onderaan deze pagina is een knop waarmee u een ZAV-formulier kunt downloaden. Overleg altijd vooraf uw plannen met het technische beheer. U kunt contact opnemen STERK Vastgoedbeheer (Judy Hendriks) per email: onderhoud@deloohofzetten.nl of : 06 – 53 92 90 98.

Wetgeving

In de wet is vastgelegd dat huurders het recht hebben om zelf wijzigingen of voorzieningen aan hun woning aan te brengen. Hiervoor is goedkeuring nodig van de verhuurder, in dit geval Stichting De Loohof. ZAV die zijn aangebracht met toestemming van de verhuurder mogen aan het eind van de huurperiode in de woning achterblijven. De huurder heeft echter ook de mogelijkheid om deze te verwijderen en de woning in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Aanpassingen

Aanpassingen aan de huurwoning zijn te onderscheiden in twee typen:

  • onroerende zaken: Dit zijn aanpassingen die ‘aard- en nagelvast’ zijn aangebracht, zoals een nieuwe keuken of een dakraam. Voor deze categorie is voorafgaande goedkeuring van Stichting De Loohof vereist.
  • roerende zaken: Dit zijn gemakkelijk verwijderbare aanpassingen zoals gordijnen, kasten, en buitenverlichting. Voor deze categorie is in principe geen goedkeuring van Stichting De Loohof nodig, maar ze dienen bij het einde van de huurovereenkomst verwijderd te worden, tenzij anders overeengekomen.

Vereisten

Om de kwaliteit van de woningen te waarborgen, dienen ZAV op een technisch verantwoorde manier te worden aangebracht. Stichting De Loohof dient goedkeuring te verlenen voor zowel het plan als de uitvoerende partij. Hierbij wordt onder andere gekeken naar:

  • Zijn de benodigde vergunningen aanwezig, indien van toepassing?
  • Voldoet het plan aan het Bouwbesluit?
  • Blijft de woning verhuurbaar?
  • Ontstaat er door de wijziging hinder of overlast voor mens en milieu?

Financiële aspecten

De huurder brengt de ZAV voor eigen rekening aan. De huurder blijft eigenaar van de ZAV en mag deze bij vertrek verwijderen, mits de woning in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

Onderhoud

Zowel het aanbrengen als het onderhouden van ZAV is voor rekening van de huurder. Stichting De Loohof onderhoudt de ZAV niet, dit geldt ook voor niet-standaard voorzieningen in woningen.

Verzekering

ZAV worden niet meeverzekerd in de opstalverzekering van Stichting De Loohof. De huurder dient zelf zorg te dragen voor de verzekering in de eigen inboedelverzekering.