Het Onderhouds-ABC is een tabel die duidelijkheid verschaft over de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijks onderhoud van de gehuurde woning. Dit is in overeenstemming met artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Besluit kleine herstellingen). Onderaan deze pagina vindt u een knop waarmee u de Onderhouds-ABC tabel kunt downloaden.

Algemene regels rond huur, verhuur en onderhoud

  • Instandhoudingsplicht (Verhuurder): De verhuurder moet ervoor zorgen dat de woningen in goede staat blijven. Hoe de verhuurder dat doet, bepaalt zij zelf.
  • Verzorgingsplicht (Huurder): In de praktijk betekent dit dat de huurder kleine reparaties aan de woning zelf moet uitvoeren en moet zorgen voor reparatie van schade die door eigen toedoen is ontstaan.

Specifieke gevallen van schade

  • Schade door inbraak: De huurder is verantwoordelijk voor schade aan de inboedel door vernieling of inbraak. De verhuurder heeft hiervoor geen verzekering.
  • Schade aan huurdersverbeteringen: Als u zelf verbeteringen aan de woning heeft aangebracht, moet u deze zelf verzekeren. Voor schade aan deze verbeteringen is de verhuurder niet verantwoordelijk.
  • Schade door derden: Voor schade veroorzaakt door derden die niet de verhuurder zijn, moet u zelf een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
  • Schade door brand of storm: Als uw woning beschadigd is door brand of storm, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder, die hiervoor verzekerd is.
  • Schade door medewerkers van de verhuurder: Als een medewerker van de verhuurder of een ingehuurd bedrijf schade veroorzaakt aan uw eigendommen, wordt dit gemeld bij de verhuurder, die vervolgens contact met u opneemt om het probleem op te lossen.