Het Onderhouds-ABC is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan de gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd in artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Besluit kleine herstellingen).

Regels rond huur, verhuur en onderhoud van de woning
Volgens de Nederlandse wetgeving zijn er een aantal regels waaraan zowel de verhuurder als de huurder van een woning zich moet houden. De belangrijkste regels hebben wij hieronder opgesomd:

  • De verhuurder heeft een instandhoudingsplicht; Dit wil zeggen dat de verhuurder ervoor moet zorgen dat de woningen in een goede staat blijven. Hoe de verhuurder dat doet bepaalt zij zelf.
  • De huurder heeft een verzorgingsplicht; Dit betekent in praktijk dat de huurder kleine reparaties aan de woning zelf moet doen en dat gemaakt moet worden wat door eigen toedoen kapot gaat of onbruikbaar wordt.

Soms doen zich gevallen van schade voor, die niet uw schuld zijn. Het is dan niet duidelijk wie de schade aan de woning moet betalen; de verhuurder of de huurder van de woning. Om ervoor te zorgen dat daarover geen misverstanden ontstaan, worden hieronder een aantal van die gevallen toegelicht:

  • Schade als gevolg van inbraak; Voor schade aan de inboedel door vernieling of inbraak is de huurder verantwoordelijk. De verhuurder heeft hiervoor geen verzekering. In de meeste gevallen vergoedt uw inboedelverzekering de kosten van het herstel. U dient hiervoor zelf een inboedelverzekering af te sluiten.
  • Schade aan eigendommen van de huurder; Wanneer u zelf verbeteringen in de woning heeft aangebracht, moet u deze zelf verzekeren. Op uw inboedelpolis kunt u dat doen onder huurdersbelang. Voor schade aan deze verbeteringen is de verhuurder niet verantwoordelijk. Dit geldt ook voor een uit- of aanbouw van de woning. Hier dient u zelf een opstalverzekering voor af te sluiten.
  • Schade veroorzaakt door derden niet zijnde de verhuurder; Voor dit soort schade moet u ook zelf een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
  • Schade als gevolg van brand of storm; Wanneer uw woning door brand of storm is beschadigd, valt dat onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. De verhuurder is hiervoor verzekerd. Dit geldt niet voor de inboedel van uw woning. Hiervoor dient u zelf een inboedelverzekering af te sluiten.
  • Schade veroorzaakt door (ingehuurde) medewerkers van de verhuurder; Het kan gebeuren dat een medewerker van de verhuurder of een medewerker van een ingehuurd bedrijf schade veroorzaakt aan uw eigendommen. Deze schade wordt bij de verhuurder gemeld. Daarna neemt de verhuurder contact met u op om dit te bespreken en op te lossen.