Statuten zijn de basis voor onze stichting. Hierin staan de interne regels en afspraken van de rechtspersoon. Statuten opstellen is ook een wettelijk verplicht voor een stichting. In de statuten staat hoe de toezichthouders en het bestuur benoemd worden.  Als er onduidelijkheid is over hoe uw stichting moet handelen, dan staat in de statuten wat er gedaan moet worden. En welke gevolgen dat heeft. Onderstaand is de integrale versie van het statuut (versie 23 maart 2023) opgenomen op de website.