De stichting


Eigenaar van de Loohof is de Protestants Christelijke Stichting voor huisvesting van ouderen in Overbetuwe. Deze stichting is in 1969 opgericht door de diaconieën  van vijf kerkelijke gemeenten in de dorpen Zetten, Andelst en Hemmen, het toenmalige Groene Kruis, de Heldring Stichtingen en Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending. Doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van woningen voor ouderen van alle gezindten in de gemeente Overbetuwe.  De stichting verhuurt momenteel 48 woningen en het ontmoetingscentrum.  De laatste statuten wijziging was op 16 maart 2023. 

 

De organisatie


De stichting heeft een bestuur (onbezoldigd) met een voorzitter, penningmeester en secretaris en zij zijn belast van het besturen van de stichting. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht; De leden van deze raad vertegenwoordigen de 6 deelnemers van de Stichting. Dit zijn:

  1. de Diaconie der Hersteld Hervormde Gemeente te Andelst, gevestigd te Andelst; www.hhkandelst.nl 
  2. de Diaconie der Hervormde Gemeente te Hemmen, gevestigd te Hemmen;http://www.hervormdegemeentehemmen.nl
  3. de Diaconie der Hervormde Gemeente te Zetten-Andelst, gevestigd te Zetten; http://www.hervormdzetten-andelst.nl
  4. de Diaconie der Hervormde Gemeente Vluchtheuvelkerk te Zetten, gevestigd te Zetten; http://www.vluchtheuvelgemeente.nl
  5. de Gereformeerde Kerk te Zetten e.o., gevestigd te Zetten; http://www.derankzetten.nl
  6. de stichting: Stichting Het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, gevestigd te Hemmen. http://www.landgoedhemmen.nl/stichting-het-lijndensche-fonds-voor-kerk-en-zending/

Het bestuur


Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Kees Monincx, voorzitter


Jan Luursema, secretaris


vacature, penningmeester


Heeft u een vraag voor het bestuur. Zij zijn per e-mail te bereiken via secretaris@deloohofzetten.nl.

In 2023 is een beleidsplan voor de periode 2024 – 2028 opgesteld. gemaakt. Het is een update van een eerder beleidsplan met diverse beheeraspecten en met een voornemen om de bijdrage aan de samenleving te vergroten.

Raad van toezicht


De raad van toezicht bestaat uit:

Els Harbers, voorzitter


Tom Temmink


Dirk-Jan Franken


Kees van den Berg

Joke Kiers

Herald VervoornHeeft u een vraag voor het bestuur. Zij zijn per e-mail te bereiken via info@deloohofzetten.nl.

Technisch beheer
Het beheer wordt verzorgd door: STERK Vastgoedbeheer

Judy HendriksVoor reparatieverzoeken en andere technische vragen kunt u contact opnemen per email: onderhoud@deloohofzetten.nl of : 06 – 53 92 90 98.

 

Woning toewijzing
De registratie van woningtoewijzing wordt verzorgd door:

Ieneke Romeijn


Voor vragen over de toewijzing en de beschikbaarheid van woningen kunt u contact opnemen per email  info@deloohofzetten.nl of 06 – 82 051 504.

Heeft u interesse?


De woningen op de Loohof worden bij voorkeur verhuurd aan mensen van 65 jaar en ouder. Vanaf 55 jaar kunt u zich inschrijven om op termijn in aanmerking te komen voor het huren van een woning op de Loohof. De woningen worden verhuurd onder de huurtoeslaggrens.

Wonen op De Loohof