De functie van penningmeester is per januari 2024 vacant geworden en we willen binnenkort iemand in deze functie benoemen. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur worden de taken van de penningmeester (tijdelijk) uitgevoerd door de voorzitter. De stichting werkt met vrijwilligers en in een bestuursmodel bestaande uit een driehoofdig (vrijwilligers) bestuur en een raad van toezicht. De raad van toezicht wordt gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemers; het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de beleidsvoorbereiding, het beheer, de exploitatie en administratie van de stichting.

Wilt u een bijdrage leveren aan het wonen voor ouderen op De Loohof in Zetten? Is de functie van penningmeester iets voor jou? Stuur uw motivatie en CV dan per mail naar info@deloohofzetten.nl. Een selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en het bestuur. De RvT is verantwoordelijk voor de benoeming van de nieuwe bestuursleden.


De reactietermijn sluit op donderdag 13 juni 2024. De selectiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 26 juni met als streven om snel daarna tot een besluit te kunnen komen. Voor vragen over de stichting of de vacature kunt u contact opnemen met: de heer Jan Luursema, secretaris van het bestuur, telefoon 06 53 178 681